Aldona Stachowska
 
publicaties
Aldona Stachowska - DUST TO DUST

Boek: ALDONA STACHOWSKA
          DUST TO DUST
schilderijen . tekeningen . aquarellen . grafiek
tekst: Marc Mulders
Openingswoord Jean van Maren
eigen uitgave
Reusel 2008Voor Aldona

Het begin van Sean Penn’s film Indian Runner vertelt over indianen die voortdurend in een cirkel om een rendier lopen, zodat het, omgeven door de geur van mensen, geen uitweg vindt en uiteindelijk van uitputting ter aarde stort, waarna een indiaan uit de open bek van het rendier de laatste adem inhaleert. Iets van deze ‘machtsvertoning’, deze wil ook van de mens, van de kunstenaar, om zich middels het dode dier te verrijken met haar levensdrift, lees ik terug in alle afbeeldingen van de dode schepselen in het werk van Aldona Stachowska.

De wereld om ons heen is op drift. Natuur en mens bewegen zich vandaag de dag in een allergrootste versnelling lijkt het wel, voort naar een ongewisse horizon.
Het is echter de taak van de kunstenaar, volgens mij, om de toeschouwer ten alle tijden een ‘zin-volle’ horizon voor te schotelen. De kunstenaar namelijk is in staat, zoals hier blijkt uit Aldona Stachowska’s werk, die levensdrift te inhaleren, te bezweren en zo tot rust te manen op papier en linnen wanneer hij een stilleven van dood wild creëert. Echter Aldona Stachowska reist verder... Zij beeldt de dode vogel niet af net na het heengaan, in die nog mooie verenpracht, de dode kat niet in zijn nog glanzende vacht, de rat met zijn glimmend velletje, maar daar waar veren, vacht, vel en ziel al tot stof wederkerend zijn.
‘Dust to dust’. En zo tekent en schildert zij niet enkel ‘dat dier’, maar als thema alle bouwstenen van heel de schepping, namelijk de stoffelijkheid. En of dat nou voor de geboorte is of na de dood, het lichaam nog in de vrucht of in het ontbindingsproces is; beide stadia tonen met die weg van verwording van stof tot lichaam en later weer wederkerend tot enkel stof, meer het scheppingsmysterie dan de afbeelding van dat dode dier nog in vol ornaat.

Als het gewei van een rendier nog groeit en het breekt in een gevecht dan vloeit er bloed. Als het echter volgroeid is en het bloed het uiterste punt van het gewei heeft bereikt, stroomt het leven terug naar de oorsprong, de aangroei bij de kop, en versteent. Alles is dan volbracht.
De kunstenaar kan ten tijde van zijn leven de groei, de bloei, eren, naschilderen, om zo alle drift om ons heen te verzamelen en te bezweren.
Als Aldona Stachowska met een prachtige expressieve techniek, lijnvoering en vlek, de vacht, de stof van alle levensdrift optekent, weet ik mij als toeschouwer bewust van die stoffelijkheid, en opgenomen in al het geschapene, van mens en dier, vlinder en dauwdruppel...

Marc Mulders
29.07.07 - Tilburg


[ terug ]